Nowe studia online

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości oferuje szeroką gamę studiów podyplomowych z obszaru bezpieczeństwa, ekonomii, nauk o zdrowiu, zarządzania oraz pedagogiki.

Do oferty studiów podyplomowych dołączyły dwa nowe kierunki Geoekonomia i Geohistoria, które będą realizowane w formie online.

Wykładowcami są eksperci z Polski i zagranicy (Indii, Wielkiej Brytanii, Iranu, Gruzji, Ukrainy, USA, Danii). Wśród wykładowców znajdują się zarówno teoretycy o dużym dorobku naukowym i akademickim, jak też specjaliści z dużym praktycznym doświadczeniem zawodowym nabytym w rozmaitych polskich i międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy oraz podniesienie poziomu kompetencji i umięjętności osób zarówno zajmujących się szeroko rozumianą problematyką geoekonomii oraz geohistorii międzynarodowej, jak i tych którzy są zainteresowani prywatnie tą  tematyką.

Studia prowadzone będą w języku polskim i angielskim, a po zakończeniu słuchacze otrzymają wspólny dyplom Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości oraz Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego.