15 kwietnia, 2017

Geopolityka i Geostrategia

Czas trwania: 2 semestry / 200 h

Koszty: 1690 zł/semestr

Forma zajęć: Kształcenie na odległość na platformie ClickMeeting lub innej dedykowanej platformie edukacyjnej (język polski oraz angielski)

Kwalifikacje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na poziomie 6 PRK  (wspólny dyplom Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego oraz Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego)

Kierownik Studiów: prof. dr Vakhtang Maisaia 

Kadra:

Wykładowcami są specjaliści z Polski i zagranicy, z zakresu geopolityki, geostrategii, nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie Wśród wykładowców znajdują się zarówno teoretycy o uznanym dorobku naukowym, jak i eksperci z  doświadczeniem zawodowym zdobytym w sektorach bezpieczeństwa i obronności (w tym przedstawiciele kadry kierowniczej WP) i obszarach analityki geopolitycznego ryzyka inwestycyjnego i geostrategicznych analiz bezpieczeństwa. 

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji osób zarówno zajmujących się profesjonalnie szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa, jak i tych którzy planują się związać zawodowo z instytucjami i przedsiębiorstwami z branży analitycznej w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Studia adresowane są do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają zajmować się i specjalizować w zagadnieniach bezpieczeństwa międzynarodowego, ryzyka geopolitycznego, analiz geostrategicznych, w tym:

  • pracowników urzędów państwowych (szczególnie komórek analitycznych);
  • pracowników przedsiębiorstw z branży analitycznej (ryzyko inwestycyjne itp.);
  • żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych;
  • absolwentów wyższych uczelni;
  • innych osób zainteresowanych geopolityką i geostrategia.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Geopolityka i Geostrategia będzie posiadał teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną na stanowiskach analitycznych związanych z przetwarzaniem danych dotyczących międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa. Studia kierowane są do wszystkich osób chcących pozyskać nie tylko solidne fundamenty wiedzy teoretycznej w zakresie geopolityki i geostrategii, ale także przyswoić sobie nowoczesne metody i techniki analizy geostrategicznej, analizy ryzyka geopolitycznego (w tym ryzyka kraju i analizy potencjałów kryzysowych państw), analizy zagrożeń informacyjnych w sferze kognitywnej.

Współorganizatorzy i Partnerzy:

 

 

Program:

PRZEDMIOTLiczba godzin
Wstęp do geopolityki i geostrategii10
Polska myśl geopolityczna10
Powszechna myśl geopolityczna i geostrategiczna10
Geografia zasobów naturalnych10
Arktyka i Antarktyka w geopolityce i geostrategii10
Eurazja w geopolityce i geostrategii10
Indopacyfik w geopolityce i geostrategii10
Maghreb i Bliski Wschód w geopolityce i geostrategii10
Wykład monograficzny I10
Teoria walki informacyjnej – geopolityka informacyjna10
Analiza i ocena ryzyka geopolitycznego10
Geografia wojenna Polski5
Biały wywiad w warsztacie geopolitycznym10
Metodyka pisania analiz geostrategicznych5
Astropolityka i astrostrategia5
Geoekonomia15
Socjocybernetyka5
Potęgonomia i potęgometria10
Geopolityka enegretyczna10
Wykład monograficzny II10
Studium przypadku A: Inicjatywa Pasa i Szlaku5
Studium przypadku B: "Aksamitne" rewolucje5
Seminarium dyplomowe5
200

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępnego zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów (osobiście lub pocztą):

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). 

O szczegółowym harmonogramie zajęć uczestnicy studiów podyplomowych zostaną poinformowani minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Ze względu na specyfikę studiów oraz formę kształcenia liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content