15 kwietnia, 2017

Geopolityka i Geostrategia

Czas trwania: 2 semestry / 200 h

Koszty: 1690 zł/semestr

Forma zajęć: Kształcenie na odległość na platformie ClickMeeting lub innej dedykowanej platformie edukacyjnej (język polski oraz angielski)

Kwalifikacje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na poziomie 6 PRK  (wspólny dyplom Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego oraz Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego)

Kierownik Studiów: prof. dr Vakhtang Maisaia , dr Leszek Sykulski

Kadra:

Wykładowcami są specjaliści z Polski i zagranicy, z zakresu geopolityki, geostrategii, nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie Wśród wykładowców znajdują się zarówno teoretycy o uznanym dorobku naukowym, jak i eksperci z  doświadczeniem zawodowym zdobytym w sektorach bezpieczeństwa i obronności (w tym przedstawiciele kadry kierowniczej WP) i obszarach analityki geopolitycznego ryzyka inwestycyjnego i geostrategicznych analiz bezpieczeństwa. Wśród osób, które poprowadzą zajęcia znajdują się m.in. gen. broni dr Anatol Wojtan, gen. bryg. dr Jarosław Stróżyk, prof. dr Vakhtang Maisaia, dr Alba Popescu, dr Bethuel Matsili, prof. dr Nika Chitadze ,prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, dr Piotr Wilczyński, prof. dr hab. Witold Wilczyński,prof. dr hab. Mirosław Sułek, dr hab. Andrzej Zapałowski,prof. dr hab. Julian Skrzyp, płk dr Krzysztof Surdyk

Cel studiów i ich adresaci:

Program studiów został opracowany przez czołowego polskiego geopolityka dr. Leszka Sykulskiego. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji osób zarówno zajmujących się profesjonalnie szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa, jak i tych którzy planują się związać zawodowo z instytucjami i przedsiębiorstwami z branży analitycznej w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Studia adresowane są do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają zajmować się i specjalizować w zagadnieniach bezpieczeństwa międzynarodowego, ryzyka geopolitycznego, analiz geostrategicznych, w tym:

  • pracowników urzędów państwowych (szczególnie komórek analitycznych);
  • pracowników przedsiębiorstw z branży analitycznej (ryzyko inwestycyjne itp.);
  • żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych;
  • absolwentów wyższych uczelni;
  • innych osób zainteresowanych geopolityką i geostrategia.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Geopolityka i Geostrategia będzie posiadał teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną na stanowiskach analitycznych związanych z przetwarzaniem danych dotyczących międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa. Studia kierowane są do wszystkich osób chcących pozyskać nie tylko solidne fundamenty wiedzy teoretycznej w zakresie geopolityki i geostrategii, ale także przyswoić sobie nowoczesne metody i techniki analizy geostrategicznej, analizy ryzyka geopolitycznego (w tym ryzyka kraju i analizy potencjałów kryzysowych państw), analizy zagrożeń informacyjnych w sferze kognitywnej.

Współorganizatorzy i Partnerzy:

 

 

Program:

PRZEDMIOTLiczba godzin
Wstęp do geopolityki i geostrategii10
Polska myśl geopolityczna10
Powszechna myśl geopolityczna i geostrategiczna10
Geografia zasobów naturalnych10
Arktyka i Antarktyka w geopolityce i geostrategii10
Eurazja w geopolityce i geostrategii10
Indopacyfik w geopolityce i geostrategii10
Maghreb i Bliski Wschód w geopolityce i geostrategii10
Wykład monograficzny I10
Teoria walki informacyjnej – geopolityka informacyjna10
Analiza i ocena ryzyka geopolitycznego10
Geografia wojenna Polski5
Biały wywiad w warsztacie geopolitycznym10
Metodyka pisania analiz geostrategicznych5
Astropolityka i astrostrategia5
Geoekonomia15
Socjocybernetyka5
Potęgonomia i potęgometria10
Geopolityka enegretyczna10
Wykład monograficzny II10
Studium przypadku A: Inicjatywa Pasa i Szlaku5
Studium przypadku B: "Aksamitne" rewolucje5
Seminarium dyplomowe5
200

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępnego zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów (osobiście lub pocztą):

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). 

O szczegółowym harmonogramie zajęć uczestnicy studiów podyplomowych zostaną poinformowani minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Ze względu na specyfikę studiów oraz formę kształcenia liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.