30 marca, 2020

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Czas trwania: 3 semestry/ 520 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Koszty: 1490 zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są lektorzy języka angielskiego oraz dydaktycy, pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogicznym, posiadające przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, czynnych zawodowo nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem dydaktycznych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych.

Program:

MODUŁilość godzin
Wstęp do nauki o języku 10
Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych
z elementami historii, geografii i życia społecznego
20
Wybrane zagadnienia pedagogiki
i psychologii rozwojowej dziecka
20
Dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
60
Warsztaty metodyczne (muzyka, gry
i zabawy w kształceniu językowym dzieci; CLIL)
50
Konwersacje50
Pisane50
Gramatyka praktyczna 50
Czytanie i słuchanie50
Warsztaty komunikacji10
Fonetyka praktyczna30
Wykorzystanie technologii informacyjnej
w zawodzie nauczyciela
10
Wybrane zagadnienia z anglojęzycznej literatury dziecięcej10
Emisja i higiena głosu 10
Prawo oświatowe10
Seminarium20
Praktyka60
520

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content