1 listopada, 2017

Usługi z zakresu ochrony danych osobowych

Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim oferuje podmiotom gospodarczym kompleksowe usługi z zakresu ochrony danych osobowych. W ramach naszej oferty proponujemy:

  • opracowywanie dokumentacji dla podmiotów gospodarczych zgodnie z wymogami prawnymi;
  • tworzenie polityki bezpieczeństwa danych, procedur, oświadczeń;
  • materiały i szkolenia dla administratorów danych, pracowników i innych osób, które mają dostęp do danych, opracowywanie upoważnień do dostępu do danych osobowych dla poszczególnych osób;
  • identyfikację zbiorów danych osobowych;
  • pomoc w zgłaszaniu zbiorów do GIODO;
  • występowanie usługowo w roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI);
  • bieżący nadzór nad ochroną danych i aktualizację posiadanych dokumentów.

Dlaczego warto nam zaufać i nawiązać z nami współpracę?

Wiele podmiotów do dziś nie wie, że od 2015 roku na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ciąży na nich obowiązek zidentyfikowania zbiorów danych osobowych, które należy zgłosić do GIODO – lub wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji (fakt ten także należy zgłosić do GIODO). 25 maja 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy unijne, które dodatkowo obostrzą te wymogi, a na podmioty, które nie wywiążą się z obowiązków będą nakładane wysokie kary pieniężne. Jak wiadomo, wszystkie podmioty gospodarcze, nawet te najmniejsze, do wykonywania swej działalności wykorzystują i przetwarzają dane osobowe (chociażby dane widniejące na fakturach, informacje o kontrahentach, pracownikach itp.) – za chwilę przekonają się Państwo, że wymogi, o których napisaliśmy wyżej zaczną funkcjonować w rzeczywistości i będą Państwo musieli dostosować się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w zakresie ochrony danych osobowych. Jeśli nie mają Państwo pewności, jak to zrobić – my udzielimy fachowej pomocy.

Naszymi pracownikami są eksperci i wykładowcy z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, a wśród nich doświadczeni emerytowani funkcjonariusze kierowniczego szczebla takich służb jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego, przez lata zajmujący się w praktyce ochroną informacji niejawnych i danych osobowych oraz współpracujący przy tworzeniu ram prawnych w tym zakresie.

Kontakt dla osób zainteresowanych usługami:

e-mail: podyplomowe@goluchowski.edu.pl
telefon: 790-258-262

Skip to content