16 września, 2020

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną – Gorlice

Czas trwania: 3 semestry/ 500 godzin

Rodzaj: studia kwalifikacyjne

Kadra:

Wykładowcami są pedagodzy, terapeuci oraz specjaliści z zakresu prawa czy psychologii.

Cel studiów i ich adresaci:

Student posiądzie podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych. Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich)z przygotowaniem pedagogicznym, chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

Sylwetka absolwenta:

Kształcenie w zakresie studiów podyplomowych – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną ma przygotować pedagoga jako człowieka, który pracuje z dzieckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. Ujmuje on jednostkę i jej problemy w sposób holistyczny. Potrafi diagnozować oraz umiejętnie reagować na wszelkie zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Prawidłowo planuje oddziaływania opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczne w celu realizacji potrzeb ponadpodmiotowych.

Program: Pokaż 102550100 pozycjiSzukaj:

MODUŁilość godzin
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza40
Prawne podstawy opieki i wychowania20
Pedagogiczne wspieranie rodziny30
Psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży20
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej35
Wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego20
Konstruowanie i zarządzanie projektem socjalno-wychowawczym10
Organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych10
Elementy terapii pedagogicznej10
Zespoły zaburzeń rozwoju dzieci10

Pozycje od 1 do 10 z 23 łączniePoprzedniaNastępna

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 18 534 63 63 lub 607 472 789 bądź pisząc na adres mailowy nodn.wena@onet.pl 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii ANSG w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content