Akademia Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

Miło nam poinformować o pozytywnej decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki o nadaniu Wyższej
Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim statusu Akademii. Od dnia 1 października 2022 roku uczelnia nosi nazwę Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego (ANSG).
Podwyższenie rangi WSBiP do stopnia akademii świadczy nie tylko o wysokim prestiżu wśród
szkół wyższych, ale także potwierdza wysoki poziom kadry dydaktycznej i jakości kształcenia
ostrowieckiej uczelni. To właśnie dzięki temu przeszliśmy pozytywnie przez procedurę
weryfikacji kryteriów niezbędnych do uzyskania statusu akademii.
Zmiana nazwy uczelni oraz podniesienie jej rangi to dla całej Społeczności Akademickiej
ANSG powód do dumy i radości, ale także mobilizacja do dalszego rozwoju. Przyjmując imię
patrona prof. Józefa Gołuchowskiego, władze uczelni chcieli tym samym uhonorować osobę
wybitną, polskiego myśliciela i filozofa żyjącego w XIX wieku i związanego z regionem
świętokrzyskim.

Skip to content