14 września, 2020

Zarządzanie zasobami ludzkimi Gorlice

Czas trwania: 2 semestry / 180 h

Kadra:

Wykładowcami są przede wszystkim praktycy, posiadający doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim oraz pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej oraz w biznesie.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej, która będzie posiadała niezbędny zasób wiedzy, umiejętności i zdolności do skutecznego, efektywnego i optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach zarówno sektora prywatnego, jak i sektora publicznego. Ukończenie studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi sprawi, iż ich absolwenci uzyskają istotne kwalifikacje zawodowe w tej materii. Absolwenci uzyskają bądź poszerzą swoją wiedzę i swoje kompetencje w zakresie zarządzania personelem, socjologii pracy i psychologii społecznej. Dzięki tym studiom podyplomowym studenci będą lepiej zorientowani w problematyce szeroko rozumianego zarządzania, a co za tym idzie, będą w stanie pośrednio podnieść konkurencyjność firm, w których są lub będą zatrudnieni na coraz bardziej konkurencyjnym krajowym i międzynarodowym rynku.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi będą mogli wykazać się dużą i dogłębną wiedzą (zarówno ogólną, jak i specjalistyczną) w szeroko rozumianym zakresie zarządzania personelem. W szczególności, absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu: optymalnej rekrutacji i selekcji pracowników, prawnych i etycznych aspektów zarządzania personelem, efektywnym motywowaniem i optymalnym wynagradzaniem pracowników, sporządzaniem prawidłowych ewaluacji jakości pracy poszczególnych osób, znaczeniem i efektywnym rozwojem kapitału ludzkiego dla skutecznej działalności przedsiębiorstwa, rozmaitymi kulturami korporacyjnymi, skutecznymi strategiami negocjacyjnymi, sposobami rozwiązywania konfliktów w łonie firmy, znaczeniem dobrej komunikacji interpersonalnej dla efektywności przedsiębiorstwa, strategiami kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz wieloma innymi pokrewnymi zagadnieniami.

Program:

PRZEDMIOTLiczba godzin
Współczesne kierunki zarządzania personelem10
Podstawy organizacji i zarządzania15
Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi10
Rekrutacja i selekcja pracowników10
Rola współczesnego menedżera w zarządzaniu10
Motywowanie i wynagradzanie pracowników15
Zasady formułowania i osiągania celów10
Rozwój pracowników i projektowanie procesów szkoleniowych10
Ocena pracy w skutecznym zarządzaniu10
Zarządzanie zmianą a kultura organizacji10
Psychologia organizacji a psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi10
Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego firmy5
Rynek pracy i polityka społeczna10
Skuteczne negocjacje10
Kierowanie konfliktem w organizacji10
Komunikacja interpersonalna5
Pozytywny wizerunek organizacji10
Wewnętrzny i zewnętrzny coaching menedżerski10
180

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 18 534 63 63 lub 607 472 789 bądź pisząc na adres mailowy nodn.wena@onet.pl 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii ANSG w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content