25 maja, 2021

Integracja sensoryczna

Czas trwania: 3 semestry/ 370 h

Koszty: 1490zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej IS oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :

– psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz kierunki pokrewne.

Program zakłada realizację treści w formie hybrydowej: zdalnej – online dla zajęć wykładowych oraz praktycznej w salach SI dla zajęć specjalistycznych, praktycznych. Program studiów podyplomowych integracja sensoryczna to 370 godzin podzielonych na wykłady/ćwiczenia/warsztaty oraz specjalistyczną praktykę.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Integracji Sensorycznej. 

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej wyposażony zostanie w wiedzę oraz specjalistyczną praktykę. Studia podyplomowe SI są szansą na uzyskanie oczekiwanej pracy, dla wszystkich tych, którzy posiądą  specjalistyczne wykształcenie. 

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej20
Teoria Integracji Sensorycznej20
Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej66
RAZEM sem. I106
Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej68
Specyfika terapii Integracji Sensorycznej w zespołach klinicznych 16
Sztuka terapii SI40
RAZEM sem. II124
Zindywidualizowany program wsparcia codziennego funkcjonowania (szkoła, dom); Masaż Wilbarger, inne stymulacje taktylne10
Kwestionariusz sensoryczno-motoryczny (Lynn A. Balzer-Martin)20
Rola rodziców w terapii dziecka; współpraca z rodziną14
Sensozabawy - zabawy rozwijające zmysły18
System słuchowy i wzrokowy -budowa i fizjologia16
Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 roku życia6
Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności pokarmowe; nadwrażliwość sfery oralnej4
Zasady współpracy wielospecjalistycznej6
Znaczenie odruchów w życiu człowieka -podział, rozwój, zmienność w trakcie rozwoju6
Praktyka40
EGZAMIN
RAZEM140

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content