30 marca, 2020

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Czas trwania: 3 semestry/ 360 godzin

Rodzaj: Studia kwalifikacyjne

Koszty: 1390zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej
z dziećmi i młodzieżą oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Program studiów oparty jest o ramowy program MENiS z zakresu ,,Terapii pedagogicznej”.
Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w placówkach wychowawczo-oświatowych.
Studia adresowane są do absolwentów pedagogiki (różnych specjalności), I i II stopnia, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, a także wczesnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przyswaja wiedzę na temat rozwoju zaburzeń rozwojowych dziecka, a także poznaje możliwości profilaktyki. Dodatkowo uzyskuje praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych dla dzieci mających trudności w nauce szkolnej.

Program:

MODUŁliczba godzin
Aktualne koncepcje różnic indywidualnych20
Terapia zaburzeń mowy 15
Rozwój i dysfunkcje sfery poznawczej i motorycznej20
Terapia zaburzeń motorycznych 20
Psychologia rozwojowa20
Wczesne wspomaganie dziecka w jego rozwoju10
Terapia trudności w nauce czytania i pisania 20
Terapia trudności w matematyce 20
Patologia i zagrożenia społeczne15
Trudności szkolne uczniów 10
Trening umiejętności edukacyjnych 10
Stymulacja rozwoju poznawczego i rozwijanie zdolności twórczych dziecka30
Seminarium dyplomowe20
Współczesne tendencje w terapii dzieci i młodzieży20
Diagnostyka psychologiczna30
Diagnostyka pedagogiczna40
Praktyka w zakresie terapii dziecka30
Praktyka150

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.
Skip to content