30 czerwca, 2022

Geoekonomia

Czas trwania: 2 semestry / 200 h

Koszty: 1690 zł/semestr

Forma zajęć: Kształcenie na odległość na dedykowanej platformie edukacyjnej (język polski oraz angielski)

Kwalifikacje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na poziomie 6 PRK  (wspólny dyplom  Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego oraz Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego)

Kierownik Studiów: dr Przemysław Furgacz

Kadra:

Wykładowcami są eksperci z Polski i zagranicy (Indii, Wielkiej Brytanii, Iranu, Gruzji, Ukrainy), z dziedziny geokonomii, ekonomii międzynarodowej, finansów międzynarodowych, międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyplomacji. Wśród wykładowców znajdują się zarówno teoretycy o dużym dorobku naukowym i akademickim, jak też specjaliści z dużym praktycznym doświadczeniem zawodowym nabytym w rozmaitych polskich i międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy oraz podniesienie poziomu kompetencji i umięjętności osób zarówno zajmujących się szeroko rozumianą problematyką geoekonomii oraz ekonomii międzynarodowej, jak i tych którzy są zainteresowani prywatnie tą  tematyką.

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla tych osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ryzyka geoekonomicznego, globalnych łańcuchów dostaw, dyplomacji gospodarczej analiz geoekonomicznych, w tym:

  • pracowników urzędów państwowych (szczególnie komórek analitycznych);
  • pracowników przedsiębiorstw z branży analitycznej (ryzyko inwestycyjne itp.);
  • funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych;
  • pracowników ambasad i konsulatów specjalizujących się w dyplomacji gospodarczej;
  • innych osób zainteresowanych geoekonomią.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Geoekonomia będzie posiadał teoretyczną i praktyczną wiedzę przydatną na stanowiskach analitycznych związanych z przetwarzaniem danych dotyczących biznesu międzynarodowego. Studia kierowane są do wszystkich osób chcących pozyskać szeroką wiedzę teoretyczną oraz dokształcić się w  dziedzinie geoekonomii oraz poznać najnowsze metody i techniki analizy geoekonomicznej.

Współorganizatorzy i Partnerzy:

Program:

PRZEDMIOTLICZBA GODZIN
Teoretyczne podstawy geoekonomii10
Prawo międzynarodowe publiczne – umowy i organizacje gospodarcze10
Zarys współczesnych teorii ekonomicznych10
Dyplomacja gospodarcza20
Międzynarodowe rynkii finansowe20
Globalne łańcuchy dostaw10
Globalny rynek surowców energetycznych20
Metodyka pisania analiz geoekonomicznych10
Geopolityczne ryzyko inwestycyjne10
Wojny ekonomiczne we współczesnym świecie20
Bezpieczeństwo ekonomiczne10
Studium przypadku A: Strategia geoekonomiczna Chin15
Studium przypadku B: Geoekonomiczne aspekty wojny rosyjsko-ukraińskiej15
Studium przypadku C: Geoekonomiczne położenie Azji Środkowej10
Seminarium dyplomowe10
200

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępnego zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów (osobiście lub pocztą):

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). 

O szczegółowym harmonogramie zajęć uczestnicy studiów podyplomowych zostaną poinformowani minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Ze względu na specyfikę studiów oraz formę kształcenia liczba miejsc jest ograniczona do 30. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content