8 kwietnia, 2020

Szkolenia specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

WYKAZ I PROGRAMY SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK:

NAZWA SPECJALIZACJIWYMAGANE KURSYPROGRAM SPECJALIZACJICENA
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opiekiRKO, EKGPDF3300 zł
Pielęgniarstwo chirurgiczneRKO, EKGPDF3300 zł
Pielęgniarstwo geriatryczneLECZENIE RANPDF3200 zł
Pielęgniarstwo internistyczneRKO, EKGPDF3200 zł
Pielęgniarstwo onkologiczneBRAKPDF3200 zł
Pielęgniarstwo opieki długoterminowejLECZENIE RANPDF3200 zł
Pielęgniarstwo opieki paliatywnejRKOPDF3200 zł
Pielęgniarstwo pediatryczneRKO, EKGPDF3200 zł
Pielęgniarstwo ratunkoweRKO, RKO
NOWORODKA, EKG
PDF3200 zł

Warunki kwalifikacji na specjalizację:

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:

  • posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu;
  • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat.

Każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (potwierdzenie w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia posiadane kwalifikacje), udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

  • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
  • dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

Dodatkowo warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka/położna jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursów.