14 września, 2020

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Gorlice

Czas trwania: 2 semestry/ 200 h

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania w służbie zdrowia.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień odnoszących  się do zarządzania
w ochronie zdrowia, kładąc nacisk na zapoznanie słuchaczy z prawnymi, organizacyjnymi
i ekonomicznymi aspektami ochrony zdrowia w Polsce, doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób kierujących różnymi szczeblami ochrony zdrowia oraz przygotowanie absolwentów wyższych uczelni do efektywnego startu zawodowego w ochronie zdrowia. Studia są przeznaczone dla obecnej
i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach ochrony zdrowia. Są one odpowiedzią na reformy oraz intensywny rozwój sektora ochrony zdrowia.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania (strategii, struktur. Biznesu planów, kontroli jakości, kierowania ludźmi, negocjacji  itd.) oraz zarządzania finansowego (rachunkowość finansowa i zarządcza, analiza finansowa), marketingu, prawa, przydatnych do zarządzania różnymi organizacjami systemu ochrony zdrowia. Absolwent charakteryzuje się znajomością i umiejętnością interpretowania problemów ekonomiczno- finansowych, organizacyjnych i prawnych, odnoszących się do ochrony zdrowia. Absolwenci uzupełniają również swoją wiedzę i kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczej w strukturach ochrony zdrowia. Pokaż pozycjiSzukaj:

MODUŁliczba godzin
Systemy ochrony zdrowia w krajach unii Europejskiej25
Rynek usług medycznych20
Biznes plan w opiece zdrowotnej30
Organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej20
Negocjacje i mediacje25
Zarządzanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej15
Prawo pracy w zakładach opieki zdrowotnej20
Zamówienia publiczne20
Zarządzania jakości w ochronie zdrowia10
Środowisko zagrożenia zdrowia10

Pozycje od 1 do 10 z 18 łączniePoprzedniaNastępna

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 18 534 63 63 lub 607 472 789 bądź pisząc na adres mailowy nodn.wena@onet.pl 

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii ANSG w Gorlicach (ul. J. Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik, III piętro)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content