8 kwietnia, 2020

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

WYKAZ I PROGRAMY KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH :

NAZWA KURSUCENA
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki 1950 zł
Pielęgniarstwo środowiska nauczania wychowania 1950 zł
Pielęgniarstwo chirurgiczne 1950 zł
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 1950 zł
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej 1950 zł
Ochrona zdrowia pracujących1950 zł
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek1950 zł
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych1950 zł

REKRUTACJA:

Rekrutacja na szkolenia i kursy prowadzona jest przez cały rok za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), zaś uruchomienie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń.Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 41-260-40-42 bądź pisząc na adres mailowy specjalizacje@goluchowski.edu.pl

  • wpłata za kurs można uiszczać w Kasie Uczelni ( I piętro- pokój nr 1) oraz na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę kursu). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza).

O dokładnym terminie pierwszych zajęć słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.