9 lipca, 2022

Geohistoria

Czas trwania: 2 semestry / 200 h

Koszty: 1690 zł/semestr

Forma zajęć: Kształcenie na odległość na dedykowanej platformie edukacyjnej (język polski oraz angielski)

Kwalifikacje: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na poziomie 6 PRK  (wspólny dyplom  Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego oraz Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego)

Kierownik Studiów

Kadra:

Wykładowcami są naukowcy i eksperci z Polski i zagranicy (USA, Brazylii, Danii, Belgii, Gruzji, Ukrainy) – specjaliści z zakresu historii, stosunków międzynarodowych, geopolityki, geografii. Wśród wykładowców znajdują się m. in. prof. Andrei Znamenski, prof. Volodymyr Komar, dr Carsten Sander Christensen, dr Isabela de Andrade Gama, dr Vakhtang Maisaia, dr Wojciech Łysek, dr Leszek Sykulski

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy oraz podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności osób zainteresowanych problematyką znaczenia przestrzeni w procesie historycznym, ewolucją wyobrażeń o przestrzeni, dyskursem naukowym na temat związków między przestrzenią a polityką, historią cywilizacji, wiedzą z zakresu kartografii, historią koncepcji geopolitycznych.

Studia, prowadzone w językach polskim i angielskim, skupiające międzynarodowe grono ekspertów, skierowane są m.in. do:

  • pracowników urzędów i instytucji państwowych (szczególnie komórek analitycznych);
  • nauczycieli akademickich
  • dyplomatów
  • innych osób zainteresowanych tematyką studiów

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Geohistoria będzie posiadał wiedzę związaną z problematyką znaczenia przestrzeni w procesie historycznym, ewolucją wyobrażeń o przestrzeni, historią cywilizacji, wiedzą z zakresu kartografii, historią koncepcji geopolitycznych. Będzie mógł w sposób czynny i bierny uczestniczyć w dyskursie naukowym na temat związków między przestrzenią a polityką w wymiarze historycznym. Będzie umiał wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy współczesnych procesów i zjawisk o charakterze geopolitycznym.

Współorganizatorzy i Partnerzy:

Program:

PRZEDMIOTLICZBA GODZIN
Wprowadzenie do geohistorii10
Historia myśli geopolitycznej10
Historia cywilizacji10
Geohistoria wybranych obszarów świata A: Europa Środkowo-Wschodnia15
Geohistoria wybranych obszarów świata B: Eurazja15
Geohistoria wybranych obszarów świata C: basen Morza Bałtyckiego15
Geohistoria wybranych obszarów świata D: Kaukaz15
Polityka historyczna w relacjach międzynarodowych10
Geopolityka a dyskurs postkolonialny10
Kartografia historyczna10
Polskie koncepcje geopolityczne XV-XX w.15
Państwa i regiony historyczne10
Geopolityka religii15
Studium przypadku A: Koncepcja prometejska15
Studium przypadku B: Kształtowanie granic Polski w XX w.15
Seminarium dyplomowe10
200

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępnego zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów (osobiście lub pocztą):

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). 

O szczegółowym harmonogramie zajęć uczestnicy studiów podyplomowych zostaną poinformowani minimum 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Ze względu na specyfikę studiów oraz formę kształcenia liczba miejsc jest ograniczona do 30. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.