8 kwietnia, 2020

Kursy specjalistyczne

Kurs specjalistyczny to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019r. poz. 576 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

WYKAZ I PROGRAMY KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

Nazwa kursuCena
Wywiad i badanie fizykalne 790 zł
Szczepienia ochronne 560 zł
Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych
860 zł
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa620 zł
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka450 zł
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.1790 zł
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz.2620 zł
Edukator w cukrzycy 740 zł
Terapia bólu ostrego u dorosłych 520 zł
Terapia bólu przewlekłego u dorosłych520 zł
Wykonanie badania spirometrycznego 560 zł
Leczenie ran dla pielęgniarek 620 zł
Leczenie ran dla położnych590 zł

REKRUTACJA:

Rekrutacja na szkolenia i kursy prowadzona jest przez cały rok za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), zaś uruchomienie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń.Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 41-260-40-42 bądź pisząc na adres mailowy specjalizacje@goluchowski.edu.pl

  • wpłata za kurs można uiszczać w Kasie Uczelni ( I piętro- pokój nr 1) oraz na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę kursu). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza).

O dokładnym terminie pierwszych zajęć słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej.

Skip to content