ZAANGAŻOWANIE i profesjonalizm

Go to PLATFORMA EDUKACYJNA

PLATFORMA EDUKACYJNA

Platforma cyfrowa EKURSY PRO jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym wirtualny dostęp do specjalistycznych certyfikowanych kursów on-line oferowanych przez Akademię Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego. Zainteresowane osoby mogą za konkurencyjną cenę skorzystać z teoretycznych i praktycznych szkoleń.

Go to PROFESJONALNA KADRA

PROFESJONALNA KADRA

Wykładowcami na naszych studiach są uznani eksperci z kraju i zagranicy. Zatrudniamy wyłącznie wysokiej klasy profesjonalistów, którzy wiedzę teoretyczną łączą z bogatym doświadczeniem zawodowym. Nasi wykładowcy dojeżdżają nawet setki kilometrów, żeby dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami

Go to WIARYGODNI PARTNERZY

WIARYGODNI PARTNERZY

Większość naszych studiów podyplomowych jest prowadzona w porozumieniu z instytucjami partnerskimi o uznanym dorobku i marce, które nie tylko uwiarygadniają naszą ofertę kształcenia, ale swoim zasobem kadrowym oraz posiadanym know-how znacząco wzmacniają nasz potencjał edukacyjny.

Go to PRZYSTĘPNA CENA

PRZYSTĘPNA CENA

Działalność poza wielkimi aglomeracjami oraz minimalizacja kosztów własnych pozwalają nam zaproponować Państwu ofertę wysokiej klasy studiów podyplomowych w korzystnej względem konkurencji, przystępnej cenie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – naprawdę warto.

Tworzymy nową jakość

Najlepszą renomą są zadowoleni absolwenci

Najważniejsi są dla nas słuchacze i ich satysfakcja ze studiowania. W dzisiejszych czasach szkolnictwo wyższe, a zwłaszcza studia podyplomowe to inwestycja, która powinna się zwrócić - w postaci zdobytej wiedzy, poszerzonych horyzontów, uzyskanych kwalifikacji, polepszenia pozycji na rynku pracy. Osoby które przychodzą na studia, mają prawo wymagać kompleksowej usługi edukacyjnej, odpowiadającej najwyższym standardom. My takie usługi staramy się oferować. Po blisko 25 latach działalności wiemy, że nie ma lepszej reklamy, niż zadowolony klient. Gdy inni inwestują w marketing, my dbamy o jakość. A w badaniach opinii staramy się dowiedzieć co absolwenci sądzą o naszej ofercie - robimy wszystko, żeby ją doskonalić.

  • Tyle procent słuchaczy oceniło jako dobry poziom zajęć i dostosowanie do potrzeb i wymogów rynku pracy

  • Tyle procent słuchaczy oceniło pozytywnie profesjonalizm i wiedzę ekspercką wykładowców

  • Tyle procent słuchaczy rozważa podjęcie innych studiów podyplomowych w ANSG

  • Tyle procent słuchaczy oceniło pozytywnie stosunek jakości do ceny studiów

nasi wykładowcy

Przedstawiamy niektórych członków naszego zespołu

dariusz loranty

emerytowany oficer policji, pisarz, publicysta, komentator telewizyjny (TVN, Polsat, TVP 1, TVP 2), nauczyciel akademicki, ekspert Sejmu RP, czołowy polski negocjator policyjny, antyterrorysta; autor bestselleru „Spowiedź Psa”; pierwowzór postaci Gebelsa w filmie „Pitbull”
kierownik studiów podyplomowych „Detektywistyka”; starszy wykładowca w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego ANSG

dr dobrosław mąka

sekuritolog, były dyplomata, pełnił stanowisko attache wojskowego w Szwecji i Kanadzie., specjalista w zakresie analizy zagrożeń i zarządzania ryzykiem; w latach 2002-2004 – członek Rady Naukowej Kryptologii przy Instytucie Matematycznym PAN, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego ANSG
adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego ANSG

dr Anna Bałdyga

ekonomista, nauczyciel akademicki, samorządowiec, specjalista w zakresie komunikacji korporacyjnej, zarządzania, marketingu i negocjacji, specjalista ds. zarządzania programami i projektami, kierownik Katedry Ekonomii ANSG
Kierownik Katedry Ekonomii ANSG

dr krzysztof surdyk

ekspert w zakresie bezpieczeństwa biznesu i wywiadu gospodarczego, pracował na kierowniczych stanowiskach związanych z bezpieczeństwem państwa, dyplomacją i strukturami międzynarodowymi; prezes Fundacji na Rzecz Wywiadu Gospodarczego Vis Magna, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego ANSG
Kierownik studiów podyplomowych „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy”, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego ANSG

dr Adam Pązik

prawnik, nauczyciel akademicki, adiunkt w prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie, ekspert w zakresie prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej w Katedrze Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej.
wykładowca gościnny

generał broni w st. spocz. Anatol Wojtan

Generał broni w st. spocz.; Specjalista w zakresie wojskowości, bezpieczeństwa i polityki obronnej. Były I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, wcześniej szef Polskiej Misji Wojskowej w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego ANSG
kierownik katedry Bezpieczeństwa Narodowego ANSG

prof. dr VAKHTANG MAISAIA

politolog, sekuritolog; profesor Kaukaskiego Uniwersytetu Międzynarodowego; ekspert NATO, były doradca Prezydenta Gruzji, dziennikarz, komentator medialny; specjalista w zakresie geopolityki, geostrategii, międzynarodowych systemów bezpieczeństwa. Honorowy Profesor ANSG
docent Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego, wykładowca gościnny

dr Monika Borek

doktor nauk medycznych, wykładowca akademicki, specjalista w dziedzinie ratownictwa medycznego, pielęgniarka koordynująca Szpitalny Oddział Ratunkowy w Ostrowcu Św., Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ANSG
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ANSG

dr hab. Wiktor Adamus

ekonomista, zajmuje się problematyką organizacji i zarządzania, w tym metodami wspomagania decyzji i modelowaniem procesów ekonomicznych, autor ponad 165 prac naukowych oraz 2 książek i 4 podręczników akademickich, wykładowca akademicki, profesor w Katedrze Ekonomii ANSG
Profesor w Katedrze Ekonomii ANSG

dr Izabela Zaborowska

pedagog, wykładowca akademicki, specjalista w dziedzinie terapii pedagogicznej, autorka innowacji pedagogicznej z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci z parcjalnymi deficytami rozwojowymi
adiunkt w Katedrze Pedagogiki ANSG

mgr Anna Mitoraj-Broda

psycholog o specjalności klinicznej oraz stosowanej psychologii społecznej, psycholog – psychoonkolog, pedagog, socjolog, wykładowca akademicki, specjalista w Akademickiej Niepublicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
asystent w Katedrze Pedagogiki ANSG

mgr mieszko oziębłowski

sekuritolog, ekspert w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, specjalista w zakresie poligrafaii oraz kontrwywiadu gospodarczego
wykładowca gościnny

prof. dr alba popescu

politolog, sekuritolog, profesor Narodowego Uniwersytetu Obrony w Bukareszcie, ekspert w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego, analityk bezpieczeństw
wykładowca gościnny

rekomendacje

Dlaczego warto wybrać "podyplomówkę" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zainteresuj się naszymi studiami licencjackimi i magisterskimi

Aktualności

odpowiemy na twoje pytanie

Skip to content