studia podyplomowe

ZAANGAŻOWANIE i profesjonalizm

Go to INNOWACYJNOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ

Nasze studia podyplomowe charakteryzują się nowoczesnym programem, nowatorskim ujęciem treści kształcenia, kreatywnością i stałą modyfikacją. W wielu obszarach kształcenia jesteśmy pionierami i wyznaczamy nowe trendy. Wykształciliśmy tysiące absolwentów, którzy zdecydowali się skorzystać z naszej oferty

Go to PROFESJONALNA KADRA

PROFESJONALNA KADRA

Wykładowcami na naszych studiach są uznani eksperci z kraju i zagranicy. Zatrudniamy wyłącznie wysokiej klasy profesjonalistów, którzy wiedzę teoretyczną łączą z bogatym doświadczeniem zawodowym. Nasi wykładowcy dojeżdżają nawet setki kilometrów, żeby dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami

Go to WIARYGODNI PARTNERZY

WIARYGODNI PARTNERZY

Większość naszych studiów podyplomowych jest prowadzona w porozumieniu z instytucjami partnerskimi o uznanym dorobku i marce, które nie tylko uwiarygadniają naszą ofertę kształcenia, ale swoim zasobem kadrowym oraz posiadanym know-how znacząco wzmacniają nasz potencjał edukacyjny.

Go to PRZYSTĘPNA CENA

PRZYSTĘPNA CENA

Działalność poza wielkimi aglomeracjami oraz minimalizacja kosztów własnych pozwalają nam zaproponować Państwu ofertę wysokiej klasy studiów podyplomowych w korzystnej względem konkurencji, przystępnej cenie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – naprawdę warto.

Tworzymy nową jakość

Najlepszą renomą są zadowoleni absolwenci

Najważniejsi są dla nas słuchacze i ich satysfakcja ze studiowania. W dzisiejszych czasach szkolnictwo wyższe, a zwłaszcza studia podyplomowe to inwestycja, która powinna się zwrócić - w postaci zdobytej wiedzy, poszerzonych horyzontów, uzyskanych kwalifikacji, polepszenia pozycji na rynku pracy. Osoby które przychodzą na studia, mają prawo wymagać kompleksowej usługi edukacyjnej, odpowiadającej najwyższym standardom. My takie usługi staramy się oferować. Po blisko 25 latach działalności wiemy, że nie ma lepszej reklamy, niż zadowolony klient. Gdy inni inwestują w marketing, my dbamy o jakość. A w badaniach opinii staramy się dowiedzieć co absolwenci sądzą o naszej ofercie - robimy wszystko, żeby ją doskonalić.

  • Tyle procent słuchaczy oceniło jako dobry poziom zajęć i dostosowanie do potrzeb i wymogów rynku pracy

  • Tyle procent słuchaczy oceniło pozytywnie profesjonalizm i wiedzę ekspercką wykładowców

  • Tyle procent słuchaczy rozważa podjęcie innych studiów podyplomowych w WSBiP

  • Tyle procent słuchaczy oceniło pozytywnie stosunek jakości do ceny studiów

nasi wykładowcy

Przedstawiamy niektórych członków naszego zespołu

dariusz loranty

emerytowany oficer policji, pisarz, publicysta, komentator telewizyjny (TVN, Polsat, TVP 1, TVP 2), nauczyciel akademicki, ekspert Sejmu RP, czołowy polski negocjator policyjny, antyterrorysta; autor bestselleru „Spowiedź Psa”; pierwowzór postaci Gebelsa w filmie „Pitbull”
kierownik studiów podyplomowych „Detektywistyka”; starszy wykładowca w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP

dr leszek sykulski

politolog, sekuritolog, oficer rezerwy, były analityk w kancelarii Prezydenta RP, założyciel i prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, specjalista w zakresie geopolityki, geostrategii, stosunków międzynarodowych, polityki rosyjskiej
kierownik studiów podyplomowych „Geopolityka i Geostrategia”; adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP

dr dobrosław mąka

sekuritolog, były dyplomata, pełnił stanowisko attache wojskowego w Szwecji i Kanadzie., specjalista w zakresie analizy zagrożeń i zarządzania ryzykiem; w latach 2002-2004 – członek Rady Naukowej Kryptologii przy Instytucie Matematycznym PAN, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP
adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego

dr Anna Bałdyga

ekonomista, nauczyciel akademicki, samorządowiec, specjalista w zakresie komunikacji korporacyjnej, zarządzania, marketingu i negocjacji, specjalista ds. zarządzania programami i projektami, kierownik Katedry Ekonomii WSBiP
Kierownik Katedry Ekonomii WSBiP

dr krzysztof surdyk

ekspert w zakresie bezpieczeństwa biznesu i wywiadu gospodarczego, pracował na kierowniczych stanowiskach związanych z bezpieczeństwem państwa, dyplomacją i strukturami międzynarodowymi; prezes Fundacji na Rzecz Wywiadu Gospodarczego Vis Magna, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP
Kierownik studiów podyplomowych „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy”, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP

dr Adam Pązik

prawnik, nauczyciel akademicki, adiunkt w prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie, ekspert w zakresie prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej w Katedrze Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej.
wykładowca gościnny

generał broni w st. spocz. Anatol Wojtan

Generał broni w st. spocz.; Specjalista w zakresie wojskowości, bezpieczeństwa i polityki obronnej. Były I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, wcześniej szef Polskiej Misji Wojskowej w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei. Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP.
kierownik katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP

prof. dr VAKHTANG MAISAIA

politolog, sekuritolog; profesor Kaukaskiego Uniwersytetu Międzynarodowego; ekspert NATO, były doradca Prezydenta Gruzji, dziennikarz, komentator medialny; specjalista w zakresie geopolityki, geostrategii, międzynarodowych systemów bezpieczeństwa. Honorowy Profesor WSBiP
docent Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego, wykładowca gościnny

mgr inż. Konrad Bąk

ekspert w zakresie zarządzania zakupami; pracował na kierowniczych stanowiskach w takich firmach jak: Philips Lighting, Delphi Automotive, Nexteer Automotive czy Woodward; wykonywał audyty, analizę procesów dostawców m.in w USA, Chinach, Meksyku, na Tajwanie, w Tajlandii, w Tunezji; prezes Partprax sp. z o.o.
kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie Zakupami i Łańcuchem Dostaw”, wykładowca w Katedrze Ekonomii WSBiP

dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko

pedagog społeczny, socjolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, diagnosta i terapeuta, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, kierownik jedynej w Polsce poradni cyberuzależnień – cyberzaburzeń. Ekspert w dziedzinie nowych narkotyków i marihuany.
wykładowca gościnny

dr Monika Borek

doktor nauk medycznych, wykładowca akademicki, specjalista w dziedzinie ratownictwa medycznego, pielęgniarka koordynująca Szpitalny Oddział Ratunkowy w Ostrowcu Św., adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa WSBiP
adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa WSBiP

Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik

ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego i medycyny społecznej, wieloletni wykładowca akademicki, Członek Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, konsultant Wojewódzki w dziedzinie Zdrowia Publicznego
wykładowca gościnny

dr hab. Wiktor Adamus

ekonomista, zajmuje się problematyką organizacji i zarządzania, w tym metodami wspomagania decyzji i modelowaniem procesów ekonomicznych, autor ponad 165 prac naukowych oraz 2 książek i 4 podręczników akademickich, wykładowca akademicki, profesor w Katedrze Ekonomii WSBiP
Profesor w Katedrze Ekonomii WSBiP

dr Izabela Zaborowska

pedagog, wykładowca akademicki, specjalista w dziedzinie terapii pedagogicznej, autorka innowacji pedagogicznej z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci z parcjalnymi deficytami rozwojowymi
adiunkt w Katedrze Pedagogiki WSBiP

dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska

ekspert w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia, wieloletni nauczyciel akademicki, redaktor naukowy podręcznika Podstawy Pielęgniarstwa w roku 2004, 2008 i 2017 oraz podręcznika Pielęgniarstwo rodzinne w roku 2019.
wykładowca gościnny

mgr Anna Mitoraj-Broda

psycholog o specjalności klinicznej oraz stosowanej psychologii społecznej, psycholog – psychoonkolog, pedagog, socjolog, wykładowca akademicki, specjalista w Akademickiej Niepublicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
asystent w Katedrze Pedagogiki WSBiP

rekomendacje

Dlaczego warto wybrać "podyplomówkę" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zainteresuj się naszymi studiami licencjackimi i magisterskimi

Aktualności

odpowiemy na twoje pytanie