Książka płka dra Dobrosława Mąki

Nakładem Wydawnictwa Gołuchowski ukazała się książka Problematyka cyberbezpieczeństwa w ujęciu polemologicznym, organizacyjnym i legislacyjnym autorstwa naszego wykładowcy płka dra Dobrosława Mąki.

(ze Wstępu)

(.) rewolucja dzieje się na naszych oczach i przebiega dynamicznie w zintegrowanej sferze „naczyń połączonych”, wykorzystujących wielokanałowe sieci publiczne, rozległe sieci korporacyjne, chmury obliczeniowe itp. Tę sferę nazywamy właśnie cyberprzestrzenią, której pojęcie nie ogranicza się jedynie
do przepływu informacji, ale obejmuje znacznie więcej zjawisk współczesnego świata. Zjawisk widocznych
i odczuwalnych wszędzie wokół nas. Mających wpływ na naszą obyczajowość, na codzienne życie. Wystarczy się rozejrzeć… choćby na ulicy, gdzie połowa przechodniów (szczególnie młode osoby) trzyma przed sobą telefon komórkowy, gdzie z każdego rogu spoglądają na nas kamery cyfrowe, a przejeżdżające samochody korzystają z urządzeń na bieżąco kontrolujących ich pozycję z wykorzystaniem sygnałów satelitarnych… (…)

Książkę można nabyć w Bibliotece ANSG oraz przez serwis Allegro.

Skip to content