Książka prof. Alby Popescu

W rok po rozpoczęciu wojny rosyjsko – ukraińskiej nakładem Wydawnictwa Gołuchowski ukazała
się książka Strefy dominacji imperium. Wielka strategia przemiany Rosji w hegemona Eurazji autorstwa znanej rumuńskiej analityk prof. Alby Popescu.

Z recenzji: Książka ta stanie się przydatną pozycją w takich dziedzinach wiedzy jak rosjoznawstwo, nauki
o bezpieczeństwie, czy geostrategia. Podejście badawcze charakterystyczne dla tych dziedzin połączono
w recenzowanej publikacji z głębią, umożliwiającą zrozumienie zarówno kluczowych aspektów współczesnej Wielkiej Strategi Rosji, dążącej do globalnej hegemoni, jak i istoty brutalnej polityki Kremla na drodze
do osiągania politycznych i militarnych celów wszelkimi dostępnymi środkami.

Książkę można nabyć w Bibliotece ANSG oraz przez serwis Allegro.