studia podyplomowe

jakość i profesjonalizm

Go to INNOWACYJNOŚĆ

INNOWACYJNOŚĆ

Nasze studia podyplomowe charakteryzują się nowoczesnym programem, nowatorskim ujęciem treści kształcenia, kreatywnością i stałą modyfikacją. W wielu obszarach kształcenia jesteśmy pionierami i wyznaczamy nowe trendy. Wykształciliśmy tysiące absolwentów, którzy zdecydowali się skorzystać z naszej oferty

Go to PROFESJONALNA KADRA

PROFESJONALNA KADRA

Wykładowcami na naszych studiach są uznani eksperci z kraju i zagranicy. Zatrudniamy wyłącznie wysokiej klasy profesjonalistów, którzy wiedzę teoretyczną łączą z bogatym doświadczeniem zawodowym. Nasi wykładowcy dojeżdżają nawet setki kilometrów, żeby dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami

Go to WIARYGODNI PARTNERZY

WIARYGODNI PARTNERZY

Większość naszych studiów podyplomowych jest prowadzona w porozumieniu z instytucjami partnerskimi o uznanym dorobku i marce, które nie tylko uwiarygadniają naszą ofertę kształcenia, ale swoim zasobem kadrowym oraz posiadanym know-how znacząco wzmacniają nasz potencjał edukacyjny.

Go to PRZYSTĘPNA CENA

PRZYSTĘPNA CENA

Działalność poza wielkimi aglomeracjami oraz minimalizacja kosztów własnych pozwalają nam zaproponować Państwu ofertę wysokiej klasy studiów podyplomowych w korzystnej względem konkurencji, przystępnej cenie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – naprawdę warto.

Polecamy także nasze studia podyplomowe z nauk medycznych i pedagogiki

Tworzymy nową jakość

Najlepszą renomą są zadowoleni absolwenci

Najważniejsi są dla nas słuchacze i ich satysfakcja ze studiowania. W dzisiejszych czasach szkolnictwo wyższe, a zwłaszcza studia podyplomowe to inwestycja, która powinna się zwrócić - w postaci zdobytej wiedzy, poszerzonych horyzontów, uzyskanych kwalifikacji, polepszenia pozycji na rynku pracy. Osoby które przychodzą na studia, mają prawo wymagać kompleksowej usługi edukacyjnej, odpowiadającej najwyższym standardom. My takie usługi staramy się ofiarować. Po ponad 20 latach działalności wiemy, że nie ma lepszej reklamy, niż zadowolony klient. Gdy inni inwestują w marketing, my dbamy o jakość. A w badaniach opinii staramy się dowiedzieć co absolwenci sądzą o naszej ofercie - robimy wszystko, żeby ją doskonalić.

  • Tyle procent słuchaczy oceniło jako dobry poziom zajęć i dostosowanie do potrzeb i wymogów rynku pracy

  • Tyle procent słuchaczy oceniło pozytywnie profesjonalizm i wiedzę ekspercką wykładowców

  • Tyle procent słuchaczy rozważa podjęcie innych studiów podyplomowych w WSBiP

  • Tyle procent słuchaczy oceniło pozytywnie stosunek jakości do ceny studiów

nasi wykładowcy

Przedstawiamy niektórych członków naszego zespołu

dariusz loranty

emerytowany oficer policji, pisarz, publicysta, komentator telewizyjny (TVN, Polsat, TVP 1, TVP 2), nauczyciel akademicki, ekspert Sejmu RP, czołowy polski negocjator policyjny, antyterrorysta; autor bestselleru „Spowiedź Psa”; pierwowzór postaci Gebelsa w filmie „Pitbull”
kierownik studiów podyplomowych „Detektywistyka”; starszy wykładowca w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP

dr leszek sykulski

politolog, sekuritolog, oficer rezerwy, były analityk w kancelarii Prezydenta RP, założyciel i prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, specjalista w zakresie geopolityki, geostrategii, stosunków międzynarodowych, polityki rosyjskiej
kierownik studiów podyplomowych „Geopolityka i Geostrategia”; adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP

dr przemysław łukasik

politolog, samorządowiec, specjalista w zakresie budowy struktur nowoczesnej administracji, polityki rozwoju lokalnego, marketingu samorządu terytorialnego, współpracy z sektorem NGO
kierownik studiów podyplomowych „Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego”; adiunkt w Katedrze Ekonomii WSBiP

dr dobrosław mąka

sekuritolog, były dyplomata, pełnił stanowisko attache wojskowego w Szwecji i Kanadzie., specjalista w zakresie analizy zagrożeń i zarządzania ryzykiem; w latach 2002-2004 – członek Rady Naukowej Kryptologii przy Instytucie Matematycznym PAN
adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego

dr przemysław Furgacz

politolog, ekonomista, specjalista w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i wojskowych; autor analiz zagrożeń systemów bankowych
kierownik Katedry Ekonomii WSBiP

dr krzysztof surdyk

ekspert w zakresie bezpieczeństwa biznesu i wywiadu gospodarczego, pracował na kierowniczych stanowiskach związanych z bezpieczeństwem państwa, dyplomacją i strukturami międzynarodowymi; prezes Fundacji na Rzecz Wywiadu Gospodarczego Vis Magna.
Kierownik studiów podyplomowych „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy”, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP

gen. broni dr Józef Flis

gen. broni WP w st. spocz.; były Komendant-Rektor Akademii Obrony Narodowej; były I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, nauczyciel akademicki; ekspert w zakresie wojskowości i systemów bezpieczeństwa
starszy wykładowca w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego

dr Adam Pązik

prawnik, nauczyciel akademicki, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie, ekspert w zakresie prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej
adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP

dr Oksana Dobrzhanska

politolog, ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych, polityki Unii Europejskiej, projektów transgranicznych, doradca organizacji sektora NGO
docent Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina), wykładowca gościnny

gen. dyw. Andrzej Pietrzyk

gen. dyw. WP w st. spocz.; analityk wojskowy, należał do kadry kierowniczej Sztabu Generalnego WP, były podsekretarz stanu w MON, specjalista w zakresie wojskowości, bezpieczeństwa, planowania strategicznego
kierownik katedry Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP

dr khatuna chapichadze

politolog, ekonomista, ekspert w zakresie polityki Unii Europejskiej, polityki regionalnej, ekonomii bezpieczeństwa, ekonomii międzynarodowej, neoliberalizmu
docent Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego, wykładowca gościnny

mgr inż. Konrad Bąk

ekspert w zakresie zarządzania zakupami; pracował na kierowniczych stanowiskach w takich firmach jak: Philips Lighting, Delphi Automotive, Nexteer Automotive czy Woodward; wykonywał audyty, analizę procesów dostawców m.in w USA, Chinach, Meksyku, na Tajwanie, w Tajlandii, w Tunezji; prezes Partprax sp. z o.o.
kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie Zakupami i Łańcuchem Dostaw”, wykładowca w Katedrze Ekonomii WSBiP

rekomendacje

Zainteresuj się naszymi studiami licencjackimi i magisterskimi

Aktualności

odpowiemy na twoje pytanie