„Wywiad i kontrwywiad gospodarczy” – nowe studia podyplomowe

W październiku ruszy pierwsza edycja studiów podyplomowych „Wywiad i kontrwywiad gospodarczy”. Partnerem studiów, odpowiedzialnym za opracowanie programu i dobór kadry, jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA, skupiająca twórców polskiego wywiadu cywilnego i wojskowego po 1989 r.

Studia są adresowane do osób odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (instytucji), szefów i pracowników pionów ochrony. Uczestnikami winni stać się również menadżerowie szczebla taktycznego i operacyjnego przedsiębiorstw odpowiedzialni za identyfikację i rozpoznanie konkurentów, politykę marketingową, relacje z klientem i partnerem. Studia mogą być przydatne dla pracowników administracji państwowej i samorządowej zatrudnionych w pionach bezpieczeństwa (zarządzania kryzysowego). Studia mogą być atrakcyjną ofertą dla absolwentów kierunków bezpieczeństwo narodowe (wewnętrzne), administracja, ekonomia, zarządzanie i wielu innych, którzy dopiero poszukują swojego miejsca na niezwykle wymagającym rynku pracy.