Już od października studia z zakresu kontroli zarządczej!

Wszystkich zainteresowanych pracą w sektorze kontroli zarządczej zapraszamy do zapisywania się na studia podyplomowe „Kontrola zarządcza – kontrola wewnętrzna”. Partnerem studiów jest Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej – czołowa polska instytucja zajmująca się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji, działająca na rzecz promocji standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Unii Europejskiej.