Sukces nowego kierunku

Geopolityka i Geostrategia  to jedyne takie studia w Polsce. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska geopolitycznego i potrzeby rynku pracy.

Utworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych w zupełnie nowej formule to efekt wielomiesięcznej pracy najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów.

Wybitni specjaliści z Polski i zagranicy w charakterze wykładowców, zajęcia w języku polskim i angielskim, patronat merytoryczny Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego,  a także dodatkowy certyfikat  Międzynarodowego Uniwersytetu Kaukaskiego oraz forma kształcenia na odległość. Te wszystkie czynniki przyczyniły się do niebywałego sukcesu studiów podyplomowych Geopolityka i Geostrategia.

Zainteresowanie kierunkiem zarówno w środowisku naukowym, jak i medialnym oraz najważniejsze wśród chętnych do studiowania przekroczyło nasze oczekiwania.  Każdego dnia lista rekrutacyjna wydłuża się. Chętni na studia zgłaszają się do Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim z całej Polski, a także Polacy mieszkający na stałe poza granicami kraju.

Zapisy trwają. Nadal obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń na studia.