2 maja, 2017

Marketing 4.0

Czas trwania: 2 semestry / 240 h

Koszty: 1590 zł / semestr

Kierownik: dr Anna Bałdyga

Kadra:

Wykładowcami są praktycy, posiadający doświadczenie zawodowe związane z branżą marketingu oraz sukcesy we wdrażaniu najnowszych rozwiązań marketingowych zarówno w sektorze publicznym jak i sektorze prywatnym.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom kompleksowej, nowoczesnej i opartej o najlepsze wzorce wiedzy z zakresu marketingu, jego zasad, rodzajów, aktualnych trendów  oraz wykorzystywanych instrumentów. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie metod programowania i stosowania marketingu oraz formułowania i wdrażania strategii marketingowej. Zajęcia warsztatowe, wykorzystujące aktywne formy nauczania (studium przypadku, gry decyzyjne itd.) prowadzone przez praktyków, przygotują słuchaczy do wykonywania realnych zadań związanych z pracą w branży marketingowej

Studia są adresowane do przyszłych i obecnych merketingowców, specjalistów od PR, menedżerów i kadry zarządzającej oraz osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej i aktualnej wiedzy w zakresie marketingu.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych „Marketing 4.0” zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do pracy w branży marketingowej. Absolwenci będą dysponowali nowoczesną, kompleksową, opartą o najnowsze trendy i rozwiązania wiedzą z zakresu marketingu, jego rodzajów, rządzących nim zasad, a także wykorzystywanych instrumentów i narzędzi. Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności projektowania strategii i działań marketingowych, przygotowania i podejmowania decyzji o charakterze operacyjnym, wdrażania nowoczesnych rozwiązań marketingowych oraz analizy podejmowanych działań. Program studiów podyplomowych, realizowany przez ekspertów o praktycznym doświadczeniu, szeroko uwzględniający zajęcia warsztatowe i interaktywne metody nauczania, zapewni uczestnikom zajęć kompendium praktycznej, nowoczesnej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do efektywnego wykonywania zadań na stanowisku pracy w branży marketingowej bądź związanym z marketingiem.

Program:

MODUŁ / PRZEDMIOTLICZBA GODZIN
MODUŁ I
Wprowadzenie do marketingu
Podstawy marketingu8
Zachowanie nabywców i segmentacja rynku8
MODUŁ II
Badania i analiza
Badania marketingowe12
Analiza marketingowa12
Controlling w marketingu8
MODUŁ III
Organizacja i zarządzanie marketingiem
Planowanie marketingowe12
Strategie marketingowe12
Zarządzanie produktem 12
Branding12
Organizacja i zarządzanie działem marketingu8
MODUŁ IV
PR, komunikacja, relacje z klientem
PR i komunikacja z otoczeniem12
Zintegrowana komunikacja marketingowa8
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)8
Programy lojalnościowe8
MODUŁ V
Marketing cyfrowy
Digital marketing8
Search Engine Marketing (SEM)8
E-mail marketing8
Social-media marketing12
Analityka internetowa8
E-commerce8
Buzz marketing8
MODUŁ VI
Marketing 4.0
Marketing idei i wartości8
Ekomarketing8
Neuromarketing i ekonomia behawioralna8
Marketing a nowoczesne technologie8
Seminarium dyplomowe8
240

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@goluchowski.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content