30 marca, 2020

Geriatria i opieka długoterminowa

Czas trwania:  2 semestry/ 215 godzin

Rodzaj: studia doskonalące

Koszty: 1390zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy
z osobami starszymi.

Cel studiów i ich adresaci:

Studia podyplomowe – doskonalące w swym programie obejmują elementy geriatrii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji, organizacji opieki długoterminowej i pedagogiki. Mają one na celu przygotowanie pielęgniarek, pedagogów, lekarzy do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą borykającą się ze schorzeniami charakterystycznymi dla wieku podeszłego oraz wspierania i edukowania jej rodziny, czy opiekunów.

Sylwetka absolwenta:

Słuchacz dysponował będzie interdyscyplinarną wiedzą na temat aspektów starzenia człowieka w wymiarze biologicznym i społecznym. Będzie posiadał wiedzę z zakresu podstawowych zagrożenia zdrowia fizycznego, jak i psychicznego oraz potrzeb opiekuńczych wynikających z podeszłego wieku wraz ze sposobami zapobiegania i leczenia/zaopatrywania.

Program:

MODUŁilość godzin
Geriatria – wprowadzenie 20
Geriatria – choroby wieku podeszłego 20
Neurologia w geriatrii15
Gerontopedagogika 10
Reumatologia w geriatrii20
Psychiatria10
Systemy wsparcia pacjenta geriatrycznego i jego rodziny 15
Rehabilitacja w geriatrii 20
Medycyna paliatywna 15
Wybrane formy opieki w stanach chorobowych 20
Organizacja opieki długoterminowej20
Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia wieku podeszłego 10
Seminarium dyplomowe20
215

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.