21 sierpnia, 2020

Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

Czas trwania: 2 semestry /160 h

Koszty: 2090 zł/ semestr

Kierownik: płk dr Dobrosław Mąka

Kadra:

Wykładowcami są praktycy i eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, w tym osoby zaangażowane w proces legislacyjny w zakresie tematyki ochrony danych

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji osób mających do czynienia z danymi osobowymi i informacjami niejawnymi jako administratorzy danych osobowych (ADO), przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji inspektorów ochrony danych osobowych (IODO), a także zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych.

Studia adresowane są do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają zajmować sięi specjalizować w zagadnieniach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, w tym:

  • inspektorów ochrony danych osobowych (sektora prywatnego, administracji państwowej i samorządowej, służb mundurowych),
  • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
  • pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych,
  • pracowników kadr, kierowników komórek organizacyjnych,
  • absolwentów wyższych uczelni,
  • innych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych będzie posiadał teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności zaś na stanowiskach inspektorów danych osobowych, pracowników pionów ochrony oraz osób odpowiedzialnych za udostępnianie danych, w tym informacji publicznych. Studia kierowane są również do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą, niemających obowiązku wyznaczania inspektora danych osobowych, ale które w ramach działalności mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych.

Program:

MODUŁLiczba godzin
Podstawy prawne ochrony danych osobowych i informacji niejawnych 16
Administrator danych osobowych, inspektor ochrony danych, procesor – prawa, obowiązki, odpowiedzialność prawna 12
Prawne i praktyczne aspekty tworzenia i archiwizacji dokumentów 16
Bezpieczeństwo przemysłowe, tajemnica przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo osobowe 16
Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych 12
System zarządzania jakością i bezpieczeństwem danych osobowych i informacji niejawnych 16
Audyt oraz analiza i ocena ryzyka 12
Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej i niejawnej 12
Ochrona informacji niejawnych w stanach kryzysowych i nadzwyczajnych 12
Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji 12
Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych
i informacji niejawnych
12
Seminarium dyplomowe 12
160

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępnego zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45  bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii WSBiP w Warszawie (Aleja Krakowska 110/114, pn., śr., czw., pt. 9:00-15:00, wt. 12:00-18:00)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

 


ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIE