25 maja, 2021

Neurologopedia

Czas trwania: 3 semestry/ 365 h

Koszty: 1190zł/ semestr

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe  związane z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

1. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku neurologopedy.

2. Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w umiejętności diagnozowania oraz prowadzenia terapii w zakresie zaburzeń komunikacji językowej o podłożu neurologicznym.

3. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do profesjonalnych działań neurologopedycznych.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy (wpis na świadectwie ukończenia studiów).

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Wprowadzenie do neurologopedii
10
Neurolingwistyka – podstawowe zagadnienia20
Neurologia20
Psycholingwistyczne podstawy mowy20
Psychiatria20
Psychiatria dziecięca20
Zaburzenia mowy pochodzenia korowego u dzieci15
Oligofazja15
Niepłynność mówienia15
Afazja i pragnozja20
Dyzartria15
Lingwistyczna analiza wypowiedzi patologicznych20
Neuroobrazowanie w praktyce neurologopedycznej
10
Wybrane problemy gerontologopedii20
Alternatywne metody komunikacji10
Farmakoterapia a praktyka neurologopedyczna10
Metodyka postępowania neurologopedycznego65
Przygotowanie do egzaminu40
Razem365

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content