28 sierpnia, 2020

Zarządzanie zasobami ludzkimi Końskie

Czas trwania: 2 semestry / 180 h

Koszty: 1190 zł/ semestr

Kierownik: dr Jan Szewczyk

Kadra:

Wykładowcami są przede wszystkim praktycy, posiadający doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim oraz pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej oraz w biznesie.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej, która będzie posiadała niezbędny zasób wiedzy, umiejętności i zdolności do skutecznego, efektywnego i optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach zarówno sektora prywatnego, jak i sektora publicznego. Ukończenie studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi sprawi, iż ich absolwenci uzyskają istotne kwalifikacje zawodowe w tej materii. Absolwenci uzyskają bądź poszerzą swoją wiedzę i swoje kompetencje w zakresie zarządzania personelem, socjologii pracy i psychologii społecznej. Dzięki tym studiom podyplomowym studenci będą lepiej zorientowani w problematyce szeroko rozumianego zarządzania, a co za tym idzie, będą w stanie pośrednio podnieść konkurencyjność firm, w których są lub będą zatrudnieni na coraz bardziej konkurencyjnym krajowym i międzynarodowym rynku.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi będą mogli wykazać się dużą i dogłębną wiedzą (zarówno ogólną, jak i specjalistyczną) w szeroko rozumianym zakresie zarządzania personelem. W szczególności, absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu: optymalnej rekrutacji i selekcji pracowników, prawnych i etycznych aspektów zarządzania personelem, efektywnym motywowaniem i optymalnym wynagradzaniem pracowników, sporządzaniem prawidłowych ewaluacji jakości pracy poszczególnych osób, znaczeniem i efektywnym rozwojem kapitału ludzkiego dla skutecznej działalności przedsiębiorstwa, rozmaitymi kulturami korporacyjnymi, skutecznymi strategiami negocjacyjnymi, sposobami rozwiązywania konfliktów w łonie firmy, znaczeniem dobrej komunikacji interpersonalnej dla efektywności przedsiębiorstwa, strategiami kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz wieloma innymi pokrewnymi zagadnieniami.

Program:

PRZEDMIOTLiczba godzin
Współczesne kierunki zarządzania personelem10
Podstawy organizacji i zarządzania15
Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi10
Rekrutacja i selekcja pracowników10
Rola współczesnego menedżera w zarządzaniu10
Motywowanie i wynagradzanie pracowników15
Zasady formułowania i osiągania celów10
Rozwój pracowników i projektowanie procesów szkoleniowych10
Ocena pracy w skutecznym zarządzaniu10
Zarządzanie zmianą a kultura organizacji10
Psychologia organizacji a psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi10
Kapitał ludzki jako składnik kapitału intelektualnego firmy5
Rynek pracy i polityka społeczna10
Skuteczne negocjacje10
Kierowanie konfliktem w organizacji10
Komunikacja interpersonalna5
Pozytywny wizerunek organizacji10
Wewnętrzny i zewnętrzny coaching menedżerski10
180

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii WSBiP w Końskich (ul. Piłsudskiego 82)

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content