24 sierpnia, 2020

Analityk geopolitycznego ryzyka inwestycyjnego

Czas trwania: 2 dni / 18 h

Koszty: 3900 zł/ całość kursu

Cel kursu i jego adresaci:

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o ryzyku inwestycyjnym o kwalifikacje analizy procesów geopolitycznych. Kurs jest adresowany do osób zarówno zajmujących się profesjonalnie szeroko rozumianą problematyką ryzyka inwestycyjnego, jak i tych którzy planują się związać zawodowo z instytucjami i przedsiębiorstwami z branży analitycznej (ryzyka i bezpieczeństwa).

Kurs adresowany są do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają zajmować się i  specjalizować w zagadnieniach bezpieczeństwa międzynarodowego, ryzyka geopolitycznego, analiz geostrategicznych, w tym:

  • pracowników urzędów państwowych (szczególnie komórek analitycznych)
  • pracowników przedsiębiorstw z branży analitycznej (ryzyko inwestycyjne itp.)
  • żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych,
  • absolwentów wyższych uczelni,
  • innych osób zainteresowanych geopolityką i geostrategia.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kursu „Analityk geopolitycznego ryzyka inwestycyjnego” będzie posiadał teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną na stanowiskach analitycznych związanych z przetwarzaniem danych dotyczących relacji między geopolityką a ryzykiem inwestycyjnym. Kurs  kierowane jest do wszystkich osób chcących pozyskać rozszerzenie wiedzy o ryzyku inwestycyjnym nie tylko o solidne fundamenty w zakresie geopolityki i geostrategii, ale także przyswoić sobie nowoczesne metody i techniki analizy geostrategicznej, analizy ryzyka geopolitycznego (w tym ryzyka kraju i analizy potencjałów kryzysowych państw), analizy zagrożeń informacyjnych w sferze kognitywnej.

Program:

MODUŁilość godzin
Ryzyko inwestycyjne a geopolityka1
Biały wywiad i bazy danych I2
Biały wywiad i bazy danych II 2
Ryzyko kraju – szacowanie, bazy danych 2
Potęgometria I
(teoria, wybrane modele)
3
Potęgometria II
(ćwiczenia praktyczne)
3
Matryce potencjału kryzysowego państw2
Metody: delficka i scenariuszowa1
Gry wojenne (strategiczne gry decyzyjne) jako instrument analityczny – metodyka tworzenia 2

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami kursu mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na kurs prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępnego zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45  bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę kursu). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

PARTNERZY KURSU

                     


ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIE