26 maja, 2021

Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne

Czas trwania: 2 semestry/ 220 h

Koszty: 1090zł/ semestr

Kadra: Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie dietetyki oraz mający w swoim dorobku zawodowym praktykę związaną z poszczególnymi modułami studiów.

Cel studiów i ich adresaci:

Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie: „Poradnictwo Żywieniowe  i Dietetyczne” jest wykształcenie specjalistów potrafiących profesjonalnie udzielić porady dietetyczno-żywieniowej, jak również prowadzić usługi żywieniowe i dietetyczne. Szczegółowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli dietetyków, edukatorów żywieniowych oraz specjalistów ds. żywienia człowieka w poradniach żywieniowych, poradniach medycznych jak również w jednostkach żywienia zbiorowego. Ponad to celem studiów jest zapewnienie potrzeb rynku pracy związanych ze zmieniającymi się potrzebami klientów usług w zakresie szeroko rozumianego zdrowia i stylu życia, jak również wparcie poradni lekarskich w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i metabolicznych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie: „Poradnictwo Żywieniowe i Zdrowotne” będzie posiadał specjalistyczną wiedzę w zakresie żywienia i dietetyki, jak również będzie potrafił udzielać porad zgodnie z zasadami edukacji i związanymi z nią kompetencjami społecznymi. Absolwent po ukończeniu studiów będzie potrafił ocenić stan zdrowia klienta/pacjenta, stan odżywienia, dokonać założeń żywieniowych i dietetycznych, zaplanować sposób żywienia lub dietę, przeprowadzić edukację żywieniową, ułożyć jadłospis/dietę, dokonać ocenę skuteczności przeprowadzonej edukacji i sposobu żywienia i wdrożyć działania korygujące w procesie edukacji żywieniowej i dietoterapii. Absolwent będzie przygotowany do pracy w poradniach żywieniowych i dietetycznych, zarówno dla osób zdrowych, w odmiennym stanie fizjologicznym jak również dla osób chorych; w poradniach lekarskich w ramach edukacji żywieniowej i dietoterapii schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem poradni diabetologicznych i metabolicznych; w zakładach żywienia zborowego w charakterze dietetyka; w klubach fitness w charakterze dietetyka/edukatora żywieniowego. Absolwent studiów będzie mógł zajmować stanowisko edukatora/trenera w ośrodkach zajmujących się edukacją zdrowotną.

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka z elementami patofizjologii 20
Żywienie człowieka zdrowego z elementami biochemii 30
Dietetyka ogólna30
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem 30
Dietoterapia i dietoprofilaktyka chorób metabolicznych i zaburzeń odżywiania 30
Dietetyka pediatryczna 20
Żywienie w sporcie10
Edukacja żywieniowa 10
Pracowania żywienia i dietetyki 40
Razem220

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.