25 maja, 2021

Odnawialne źródła energii

Czas trwania: 2 semestry

Koszty: / semestr

Kierownik:

Kadra:

Wykładowcami są głównie praktycy z branży OZE oraz specjaliści z zagadnień składających się na program studiów (prawne, ekonomiczne i technologiczne aspekty OZE). Listę wykładowców uzupełniają nauczyciele akademiccy, specjalizujący się w teoretycznych zagadnieniach związanych z problematyką odnawialnych źródeł energii.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę w zakresie zastosowania technologii przyjaznych środowisku, technologii wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (OZE) , zarządzania w oparciu o OZE, budowania ekologicznego wizerunku jednostki samorządu terytorialnego.

Studia adresowane są do pracowników urzędów, instytucji i jednostek gospodarczych, samorządów, jednostek edukacyjnych, przedsiębiorstw małych i średnich, którzy chcą podjąć działalność w zakresie OZE, a także osób pragnących poznać i pogłębić wiedzę o OZE, rynku i branży OZE oraz pozyskać umiejętności umiejętności w zakresie wdrażania zastosować ekoenergetycznych. ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów o przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły wyższe studia na dowolnej specjalności,

Sylwetka absolwenta:

Osoby, które ukończą studia podyplomowe zostaną wyposażone w kompleksową, aktualną, interdyscyplinarną i praktyczna wiedzę związaną z zarządzaniem, gospodarowaniem i wykorzystaniem energii odnawialnej na poziomie lokalnym, w tym w obiektach użyteczności publicznej, a także obiektach prywatnych.

Program:

MODUŁLICZBA GODZIN
Podstawy ekonomiczne inwestycji i instalacji OZE60
Podstawy prawne zarządzania energią i wykorzystywania OZE60
Polityka energetyczna UE i Polski40
Źródła finansowania inwestycji i instalacji OZE60
Technologiczne aspekty OZE80
projektowanie i wybór technologii OZE60
Studium przypadku oceny opłacalności inwestycji i instalacji OZE60
Seminarium dyplomowe60
Razem240

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer 41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content