16 września, 2020

Doradztwo zawodowe i personalne

Czas trwania: 3 semestry/ 355 h

Koszty: 1390zł/ semestr

Kadra:

Wśród kadry prowadzącej zajęcia znajdują się nauczyciele akademiccy – specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego. Uczestnicy będą się uczyć zawodu pod okiem doświadczonych praktyków. 

Cel studiów i ich adresaci:

Do najważniejszych celów kształcenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”, należy przekazanie studentom najistotniejszej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do profesjonalnej pracy doradczej w szkole, innych instytucjach i w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Te wiadomości, umiejętności i kompetencje, słuchacze studiów zdobędą m.in. w teoretycznych i praktycznych obszarach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych i zawodoznawczych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów wyposażony będzie w różnorodne kompetencje osobiste i merytoryczne w zakresie porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie własnego potencjału kandydata do pracy oraz świadomego planowania kariery zawodowej i ścieżki życiowej. Będzie też posiadał praktyczne umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem metodycznym i diagnostycznym oraz praktyczne kompetencje w zakresie: poradnictwa zawodowego i personalnego dla osób bezrobotnych. Otrzyma także przygotowanie do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w sprawach dotyczących młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku, w różnego rodzaju ośrodkach i instytucjach społecznych.

Program: Pokaż 102550100 pozycjiSzukaj:

MODUŁIlość godzin
Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego20
Etyka w pracy doradcy zawodowego i personalnego10
Pedagogika pracy15
Podstawy pomocy psychologicznej15
Wprowadzenie do samokształcenia i samorealizacji20
Systemy motywowania10
Zawodoznawstwo15
Rynek pracy w Polsce i UE10
Systemy poradnictwa zawodowego i personalnego w Polsce i UE20
Poradnictwo pedagogiczne15

Pozycje od 1 do 10 z 24 łączniePoprzedniaNastępna

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Wstępne zgłoszenie można dokonać dzwoniąc pod numer  41-260-40-45 bądź pisząc na adres mailowy podyplomowe@wsbip.edu.pl

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

oraz:

  • wpłata opłaty rekrutacyjnej 80 zł na konto PEKAO S.A o/Ostrowiec 08124013851111000011858553 (w tytule wpłaty należy podać nazwę studiów podyplomowych). W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę należy podać dodatkowo imię i nazwisko słuchacza). Sugerujemy aby opłata rekrutacyjna była wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów, po informacji, że dana edycja studiów rozpocznie się zgodnie z planem.

Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na ostrowiecki adres uczelni bądź składać w siedzibie Filii WSBiP.

O dokładnym terminie pierwszego zjazdu słuchacze będą informowani drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej nie później niż 10 dni przed zjazdem.

Skip to content